Bun venit

în Parcul Natural Brassovia

De ce avem nevoie de o arie protejată Brassovia?

Pentru a administra unitar toate spațiile naturale din proximitatea Brașovului ce adăpostesc arii protejate deja declarate, păduri, plante, animale și insecte rare, monumente geologice.

Pentru a crește capacitătea întregii zone de a rezista și contracara efectele poluării, ale schimbărilor climatice, ale turismului în masa și al unor proiecte care afectează natura.

Pentru a asigura cadrul unui turism responsabil care să întoarcă bani către comunitate.

Pentru a crea un spațiu model de învățare în și despre natură pentru vizitatori.

Pentru a valorifica responsabil resursele pădurii.

Arie naturală protejată de interes local

Înființarea unei arii naturale protejate de interes local este un pas intermediar în procesul de creare a parcului natural.

Harta Arie naturala protejata de interes local - Parc Natural Brassovia
Puteţi descărca mai jos documentaţia adresată Consiliului Municipal Brașov necesară în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes local “Brassovia”.Documentație a fost întocmită de către Fundația Centrul de Ecologie Montană în cadrul proiectului “Ariile naturale protejate urbane – natura la ușa ta!” conceput și administrat de către Asociația Parcul Natural Văcărești (APNV) sprijinit financiar de către Active Citizens Fund.

Istoric

De unde a venit necesitatea înființării ariei protejate?

În toamna anului 2019, un drum forestier de 11 km urma să fie construit în pădurea de lângă Brașov, peste 8.000 de arbori fiind marcați pentru tăiere, amenințând potecile pe care mulți brașoveni le știu de o viață sau pe care își plimbă copiii sau nepoții.
Protest Brasov 2019 Drumul Forestier Gorita Parcul Natural Brassovia

Brasovenii s-au revoltat vizavi de proiectul drumului forestier Gorița iar în cele din urma acesta a fost anulat în instanță. La una dintre întâlnirile cu public care au urmat, a prins contur ideea de a proteja suplimentar aceste zone prin desemnarea acestora drept Parc Natural. 

Așa a luat ființă proiectul Parcul Natural Brassovia.

Obiective

Ce ne propunem

Foto: Dan Dinu

Protejăm natura și dezvoltăm comunitatea locală atingând 8 obiective complementare: 

1

Conservarea Naturii

În următorii 5 ani pe teritoriul Brassoviei – cea mai mare parte (cel puțin 80 % din) – suprafețele naturale și seminaturale sunt destinate în principal pentru conservarea biodiversității și a geo-diversității, precum și pentru asigurarea serviciilor de mediu în vederea menținerii integrității geografice neîntrerupte și îmbunătățirii rezilienței la schimbările climatice, suprafețele fiind administrate în mod eficace într-o abordare participativă.
2

Educație în și pentru natură

Brassovia devine spațiu educațional în care vizitatorii învață despre importanța ariilor protejate, despre dinamica proceselor naturale și protecția lor în contextul cultural existent.

Brassovia creează cadrul favorabil dezvoltării unor programe educaționale care să garanteze accesibilitatea și incluziunea tuturor vizitatorilor.  

Conținutul educațional și informațional se transmite preponderent în aer liber, dar se folosesc și facilitățile pentru vizitatori indoor, punându-se accentul pe educația de mediu și oferta alternativă de învățare a curriculei școlare de către elevi.

3

Vizitare și Turism

Brassovia este acel areal în care vizitatorii experimentează habitatele naturale ale animalelor sălbatice, poteci vechi istorice, biodiversitatea pădurilor și pășunilor.

Facilitățile create pentru informare sunt construite și folosite sustenabil în așa fel încât să se integreze perfect în cadrul natural. 

Vizitatorii folosesc aceste facilități care sunt permanent întreținute și mereu actualizate în cadrul unui management modern de vizitare a Brassoviei.

Strategia de dezvoltare are la bază turismul durabil și este elaborată prin colaborarea tuturor comunităților învecinate ariei protejate și a actorilor interesați.

Arii naturare protejate existente

Arealuri deja protejate din viitorul Parc Natural

Foto: Mircea Sasu

În zona Brașovului și Poienii Brașov sunt declarate mai multe arii protejate, acestea reprezentând în primul rând o bogată colecție vie de specii protejate sau rare de plante, animale și insecte dar și habitate complexe (păduri dacice de fag, stejar și carpen, pajiști alpine, bradete și versanți stâncoși calcaroși). 

Muntele Tâmpa

Rezervație naturală încă din 1980, aici regăsim specii protejate precum ursul brun, buhaiul de baltă cu burta galbenă, croitorul alpin , papucul doamnei și numeroase specii de fluturi.
Află mai multe

Muntele Postăvaru

Arie protejată încă din 1980, în pădurile și pășunile sale regăsim ursul brun, buhaiul de baltă cu burta galbenă, râsul, lupul, tritonul carpatic, clopoțelul.
Află mai multe

Stejerișul Mare

Arie protejată din anul 2000 aici regăsim păduri de fag, stâncării și câteva specii de floră: flămânzica, Firuța de piatră, Colilia, Borișorul, Ochelarița.
Află mai multe

Muntele Piatra Mare

Un spațiu unic, atât prin diversitatea speciilor ce conviețuiesc aici dar și prin varietatea peisajului: Canionul 7 Scări, Prăpăstia Urșilor, Vârful Piatra Mare și Peștera de Gheață.
Află mai multe

Alături de restul suprafețelor împădurite din zonă, acestea sunt pentru brașoveni o importantă sursă de oxigen, scut împotriva intemperiilor climatice și degradării solului dar și un minunat loc de recreere și activități sportive pentru iubitorii de drumeții în natură, ciclism, schi, alpinism s.a.

Echipa

Comisia mixtă tehnică pentru înființarea ariei protejate

La inițiativa primarului Allen Coliban, in martie 2021 a fost creată comisia mixtă tehnică pentru Înființarea Ariei protejate (Parcul Natural) Brassovia (CMTIAPB). 

Aceasta este un organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță care asigură fundamentarea și susținerea procedurii de înființare a Ariei Protejate (Parc Natural) Brassovia în Municipiul Brașov.

Echipa este formată atât din membri permanenți ai comisiei (inițiatori, membri din aparatul de specialitate al Primăriei Mun. Brașov, consilieri locali și trei reprezentanți ai societății civile) cât și din invitați ce participă la lucrările acesteia.