Propunerea de declarare a Ariei Protejate de Interes Local Brassovia a fost respinsă de Consiliului Local Brașov în ședința din 28 Iulie 2022

Propunerea de declarare a Ariei Protejate de Interes Local Brassovia a fost respinsa de Consiliului Local Brașov în ședința din 28 Iulie 2022

În ședința din 28 Iulie a Consiliului Local Brașov a fost supus votului Hotărârea de Consiliu Local care ar pune bazele înființării Ariei Naturale Protejate de Interes Local Brassovia.

De ce este nevoie de declararea unei Arii Naturale Protejate de Interes Local Brassovia?

 • Aria Naturala Protejata de Interes Local (în componența căreia ar intra în această fază a proiectului doar zonele împădurite ce aparțin de UAT Brașov) este necesară pentru a facilita obținerea de finanțări (ex. pentru realizarea Studiului de Fezabilitate necesar înființării unui Parc Natural)
 • Există nevoia creării unei entități oficiale, cu implicarea directă a Consiliului Local în administrarea acestei arii protejate de interes local. Acest lucru ar stimula atât o eficiență mai mare în derularea activităților proiectului cât și o reacție mai promptă, oficială, vizavi de evenimente care au loc sau se doresc a avea loc în perimetrul pădurilor Brașovului (ex. organizarea de concerte în aer liber în zone în care trăiesc mamifere mari, proiecte de dezvoltare imobiliară sau infrastructură rutieră etc)
 • Începerea discuțiilor cu celelalte UAT-uri ce dețin suprafețe protejate sau păduri în arealul propus pentru viitorul Parc Natural Brassovia s-ar face la un nivel oficial, de către o entitate care și-a asumat deja în cunoștință de cauză ce înseamnă administrarea unei arii protejate în colaborare cu toți beneficiarii proiectului
 • Aria Protejată de Interes Local Brassovia are ca obiectiv nu numai protecția suprafețelor împădurite, dar și a biodiversitatii care trăiește în acest areal (animale, plante, fluturi), geodiversitatea și integrarea cu programele de dezvoltare durabilă a turismului în zona Brașovului și imediata vecinatate

În ce faza este acum proiectul înființării ariei protejate (parcul natural) Brassovia?

Propunerea de HCL din 28 Iulie 2022 privind declararea Ariei Protejate de Interes Local Brassovia a fost respinsa în cadrul întâlnirii Consiliului Local cu:

 • 11 voturi în favoarea înființării ANPIL Brassovia
 • 1 vot împotriva înființării ANPIL Brassovia
 • 12 abțineri

În cadrul ședinței de consiliu din 28 Iulie, alături de 2 dintre membrii CMTIAPB (Mihai Orleanu – Fundația Centrul de Ecologie Montana și Erika Stanciu – Fundația ProPark) a fost invitat domnul Ionut Sorin Banciu (secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului), care a abordat subiectul protecției pădurilor brasovene dintr-o perspectiva diferită și a adus câteva sugestii pentru un proces mai transparent și mai eficient:

 • Necesitatea unei mai bune fundamentări tehnice a propunerii pentru înființarea ANPIL Brassovia
 • Deschiderea unei dezbateri atât tehnice cât și publice în ceea ce privește soluția optimă pentru protejarea pădurilor Brașovului
 • Implicarea Universității Transilvania și a tuturor stakeholderilor care au ceva de spus legat de înființarea ariei protejate
 • Evitarea unui strat suplimentar/ structura de administrare a pădurilor (pe lângă RPLP Kronstadt)
 • Atingerea obiectivelor proiectului prin modificarea amenajamentelor silvice (respectiv reincadrarea anumitor parcele de pădure în categoria T1)

Pe termen lung, domnia sa afirmă că nu se poate pronunța dacă Parcul Natural Brassovia este o idee buna, sunt necesare mai multe informații.

Comisia Tehnica de Înființare a Parcului Natural Brassovia a luat cunoștință de aceste sugestii, unele dintre ele fiind deja discutate sau demarate pe parcursul proiectului.

Vom reveni punctual cu mai multe informații vizavi de fiecare dintre argumentele prezentate pentru a  asigura transparență și fluiditate în procesul decizional privind înființarea Ariei Protejate (parc natural) Brassovia.


CMTIAPB = Comisia mixtă tehnică pentru înfiinţarea Ariei protejate (Parcul Natural) Brassovia

Din tipul funcţional T1 fac parte pădurile cu funcții speciale de ocrotire a naturii, pentru care, prin lege, este interzisă orice fel de exploatare de lemn pentru conservarea biodiversităţii. Pădurile T1 reprezintă rezervaţii ştiinţifice, rezervaţii naturale, rezervaţii peisagistice, păduri virgine şi cvasivirgine, care conservă resurse genetice deosebite.