Obiective

Foto: Dan Dinu

Ce ne propunem?

Protejăm natura și dezvoltăm comunitatea locală atingând 8 obiective complementare: 

1

Conservarea Naturii

În următorii 5 ani pe teritoriul Brassoviei – cea mai mare parte (cel puțin 80 % din) – suprafețele naturale și seminaturale sunt destinate în principal pentru conservarea biodiversității și a geo-diversității, precum și pentru asigurarea serviciilor de mediu în vederea menținerii integrității geografice neîntrerupte și îmbunătățirii rezilienței la schimbările climatice, suprafețele fiind administrate în mod eficace într-o abordare participativă.
2

Educație în și pentru natură

Brassovia devine spațiu educațional în care vizitatorii învață despre importanța ariilor protejate, despre dinamica proceselor naturale și protecția lor în contextul cultural existent.

Brassovia creează cadrul favorabil dezvoltării unor programe educaționale care să garanteze accesibilitatea și incluziunea tuturor vizitatorilor.  

Conținutul educațional și informațional se transmite preponderent în aer liber, dar se folosesc și facilitățile pentru vizitatori indoor, punându-se accentul pe educația de mediu și oferta alternativă de învățare a curriculei școlare de către elevi.

3

Vizitare și Turism

Brassovia este acel areal în care vizitatorii experimentează habitatele naturale ale animalelor sălbatice, poteci vechi istorice, biodiversitatea pădurilor și pășunilor.

Facilitățile create pentru informare sunt construite și folosite sustenabil în așa fel încât să se integreze perfect în cadrul natural. 

Vizitatorii folosesc aceste facilități care sunt permanent întreținute și mereu actualizate în cadrul unui management modern de vizitare a Brassoviei.

Strategia de dezvoltare are la bază turismul durabil și este elaborată prin colaborarea tuturor comunităților învecinate ariei protejate și a actorilor interesați.

4

Recreere și Sănătate

Ambientul natural al Brassoviei asigură un cadru ideal recreerii brașovenilor într-o formă prietenoasă cu natura. 

Rețeaua marcată de trasee și spații pentru petrecerea timpului liber în natură este în acord cu sensibilitatea biodiversitatii și sănătate/liniștea participanților.

Zonele de liniște sau popas sunt bine definite atât pentru animalele sălbatice cât și pentru brașoveni și sunt monitorizate de rangeri și pădurari.

5

Cercetare integrată 

Brassovia este spațiu de cercetare a biodiversității pădurilor brașovene.

În baza unui plan de cercetare și monitorizare pe termen mediu și lung, Brasovia dezvoltă și găzduiește programe de cercetare din România și din UE, investigând legăturile natura-om, și impactul pe care îl au reciproc pe termen scurt sau lung. 

Brassovia este curatorul (administratorul) bibliografiei, cartografiei, fotografiei și videografiei legată de pădurea brașoveană, punând la dispoziția cetățenilor baza de date și rezultatele cercetărilor, traduse într-un limbaj accesibil pentru a fii popularizate.

6

Cultură

Brassovia este spațiu de cercetare a biodiversității pădurilor brașovene.

În baza unui plan de cercetare și monitorizare pe termen mediu și lung, Brasovia dezvoltă și găzduiește programe de cercetare din România și din UE, investigând legăturile natura-om, și impactul pe care îl au reciproc pe termen scurt sau lung. 

Brassovia este curatorul (administratorul) bibliografiei, cartografiei, fotografiei și videografiei legată de pădurea brașoveană, punând la dispoziția cetățenilor baza de date și rezultatele cercetărilor, traduse într-un limbaj accesibil pentru a fii popularizate.

7

Valorificarea resurselor

Brassovia este un areal model în care resursele naturale sunt valorificare printr-un management ne-extractiv. Utilizarea resurselor naturale exploatabile se face durabil în beneficiul brașovenilor și al vizitatorilor. 

Brassovia devine brand recunoscut prin produsele derivate din resursele pădurilor sale, care sunt utilizate cu încredere de brașoveni.

8

Management integrat

Managementul integrat al Brassoviei este asigurat de o echipa profesionista sustinuta cu resurse financiare și logistice de către autoritatea locală și entități private care doresc să contribuie în mod activ la managementul ei. 

Brassovia va genera un venit verificabil pentru bugetul local, respectând principiile de transparență.